POSKYTUJEME


 • Preventivní prohlídky (1x za 2roky)
 • Komplexní péči o diabetiky 2. typu
 • Interní předoperační vyšetření
 • Dispenzární péči o pacienty s arteriální hypertenzí
 • EKG vyšetření
 • 24-hodinovou monitoraci TK (TK Holter)
 • Vyšetření CRP
 • Vyšetření krevní srážlivosti (INR)
 • Vyšetření stolice na okultní krvácení (TOKS)
 • Vyšetření hladiny NT-proBNP
 • Vyšetření hladiny D dimerů
 • Očkování povinné a na žádost pacienta
 • Pracovně-preventivní prohlídky zařazené do kategorie I.
 • Výkony nehrazené ze zdravotního pojištění (viz CENÍK)