O NÁS

 

MUDr. Tereza Čvančarová

LÉKAŘKA

 • 2003 absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze
 • 2003-2010 pracovala na Interním oddělení NsP Česká Lípa
 • 2006 absolvovala interní kmen 
 • 2008 I. interní klinika FN Motol - ultrazvuk břišních orgánů
 • 2010 Klinika nefrologie IKEM - Specializační odborná stáž v nefrologii
 • 2010 Klinika nefrologie VFN - Odborná stáž na oddělení hemodialýzy
 • 2011-2019 spolupráce s Endokrinologickou ambulancí MUDr. Davida Hadravy v Novém Boru
 • 2015-2017 předatestační příprava v oboru Všeobecné praktické lékařství
 • 2015-2017 pracovala v interní ambulanci Interna Lípa (MUDr. Romana Kvasničková)
 • 2017 atestace v oboru Všeobecné praktické lékařství

Zuzana Návesníková Sýkorová

SESTRA

 • 1993 absolvovala Střední zdravotnickou školu v Děčíně
 • 1993 Gynekologicko-porodnické oddělení FN Motol
 • 1993 Neurologické oddělení NsP Česká Lípa
 • 1993-2013 Interní oddělení NsP Česká Lípa
 • 2006 kurz Moderní metody ošetřování bércových vředů
 • 2006 kurz Centrální žilní vstupy
 • 2011 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra
 • 2013-2017 ordinace praktického lékaře pro dospělé
 • od roku 2017 pracuje jako zdravotní sestra v ordinaci MUDr. Terezy Čvančarové