CENÍK

Vyšetření žadatele o řidičský průkaz 

600 Kč

Ověření řidičské způsobilosti nad 65 let

400 Kč

Ověření řidičské způsobilosti profesionálních řidičů aut nad 7,5t

800 Kč

Vyšetření žadatele od rozšíření řidičského průkazu

400 Kč

Vyšetření žadatele o obnovení řidičského průkazu 

1000 Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace

400 Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace do 24h

600 Kč

Posouzení zdrav. způsobilosti k držení zbroj. průkazu dle vyhlášky  č.493/2002 Sb.

1000 Kč

Posouzení zdravotní způsobilosti k práci dle vyhlášky č.79/2013 Sb.

600 Kč

Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění

200 Kč

Vyplnění formuláře pro komerční pojišťovny

       500-700 Kč
(Dle náročnosti)

Vyšetření a potvrzení přihlášky ke studiu

0 Kč

Administrativní úkon á 10min

150 Kč

Vyšetření před operačním výkonem na vlastní žádost
+ cena jednotlivých vyšetření krve a moči dle ceníku laboratoře
+ cena EKG vyšetření (pokud je indikováno)

300 Kč

EKG vyšetření na vlastní žádost

200 Kč

Vyšetření stolice na okultní krvácení (prevence rakoviny tlustého střeva) na vlastní žádost či mimo interval hrazený pojišťovnou, ztráta testovací zkumavky

300 Kč

Lymfo a kinezio taping

50 Kč

Černobílá kopie dokumentace za stránku A4

5 Kč

Výkony jsou prováděny proti platbě v hotovosti.  Není možná platba kartou. Neposkytujeme zdravotní služby, k jejichž poskytnutí je vyžadován písemný souhlas pacienta