DŮLEŽITÉ!!! COVID-19

15.03.2020

Web MZČR s informacemi: https://koronavirus.mzcr.cz/

15.3.2020 reakce na aktuální epidemiologickou situaci:

!!! Z epidemiologických důvodů nevstupujte do čekárny bez předchozího telefonického ohlášení nebo pokud nemáte dohodnutou návštěvu včetně času vyšetření e-mailem . Vstup do čekárny je možný pouze po předchozím ohlášení. Při vstupu si zakryjte obličej a ústa rouškou, pokud nemáte, použijte alespoň šálu, šátek nebo papírový kapesník (je k dispozici v čekárně)

telefon: 487523050, email: mudr.cvancarova@gmail.com

Současně zkracuji ordinační dobu na příští 2 týdny 7:15 - 12:00 v pondělí, úterý, středu a pátek a 12:00 - 16:00 ve čtvrtek

Rušíme veškeré plánované prohlídky, které nejsou nezbytně nutné - o náhradním termínu budete v nejbližší době informování telefonicky.

!!! V tuto chvíli je již riziko přítomnosti Covid 19 v komunitě, dodržením tohoto doporučení nás chráníte a umožňujete udržet ordinaci v provozu. Stále nejsme dostatečně vybaveni ochrannými pomůckami, nemáme dostatek běžných roušek, nemáme FFP3 respirátory, tenčí se nám skladové zásoby desinfekcí a nové nelze objednat, nejsou na trhu! 

Doporučení: pokud kašlete, kýcháte a máte roušku, noste ji, nenechávete si ji na horší časy, horší časy už nastaly, myjte si ruce, chovejte se k druhým ohleduplně, nejezděte MHD a zůstaňte doma v neschopnosti, nebagatelizujte příznaky. Pokud roušku nemáte, zakrývejte si ústa papírovým kapesníkem., nekašlejte do holých dlaní. 

Přednostně pro objednání léků používejte email, nepřetěžujte telefonní linky žádostmi o recept. 

Děkuji za spolupráci, MUDr. Tereza Čvančarová

PS: Zvládneme to, volejte, mailujte, vyřešit se toho dá bez osobního kontaktu spoustu !