Změny ordinační doby v březnu a v dubnu

29.02.2020

V březnu nebude ordinace v provozu po dobu jarních prázdnin v termínu 9. - 13. března. Zástup zajišťuje MUDr. Jiřina Ulrichová, 1. patro polikliniky NsP.


26. března účast na Konferenci praktických lékařů v Liberci, v ordinaci bude přítomna sestra v čase 12:00 - 16:00. Akutní případy po domluvě se sestrou ošetří MUDr. Ulrichová.


3. dubna účast na semináři, zástup zajišťuje MUDr. Jiřina Ulrichová, 1. patro polikliniky NsP.